Neem contact met ons op >
 

Stappen bij de gemeente

Stappen bij de gemeente

 • Indienen schetsplan
  • Wanneer het ontwerp een duidelijke vorm heeft gekregen wordt het schetsplan ingediend
  • De gemeente toetst dan aan het bestemmingsplan, zodat zeker is of de woning of bedrijfspand gerealiseerd mag worden
  • De welstand kijkt naar de stukken, vaak met toelichting van 01 Architecten
  • U krijgt schriftelijke bevestiging van de gemeente of het plan voldoet en wat de eventuele strijdigheden (nog) zijn
 • Indiening bouwaanvraag
  • Wanneer alle gegevens verzameld zijn, kan de bouwaanvraag worden ingediend. Alle vergunningen om te bouwen zijn gecombineerd en vormen samen de omgevingsvergunning (WABO). Hierbij kan gedacht worden aan sloopvergunning, kapvergunning, inritvergunning etc.
  • Gedurende de 1e weken kijkt de gemeente naar de compleetheid van de aanvraag. Schrik niet wanneer u een brief krijgt met het verzoek om aanvulling: iedere gemeente is weer anders en ook van ambtenaar tot ambtenaar zijn er verschillende accenten waar naar gekeken wordt. Met een vaak eenvoudige aanvulling is dit verholpen.
  • Het tekenwerk wordt gecontroleerd door de gemeente aan het bestemmingsplan en aan het bouwbesluit. Op deze manier kan de gemeente ook haar verantwoordelijkheid dragen dat er kwalitatief gebouwd gaat worden.
  • De welstand kijkt nogmaals naar de tekeningen en geeft zijn goedkeuring (omdat hierover tijdens het schetsplan al overleg is geweest)
  • De bouwvergunning wordt verleend
  • 6 weken na afgifte bouwvergunning is de vergunning definitief. Dat wil zeggen dat in deze 6 weekse periode er mogelijkheid is om bezwaar te maken door belanghebbenden, maar dat daarna de vergunning onheroepelijk is.
  • U kunt gaan bouwen!
 • De bouw en oplevering
  • Tijdens de bouw kan de gemeente uw woning controleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij het storten van kelders of vloeren
  • Na oplevering van de bouw komt de gemeente veelal bij u op bezoek om te controleren of er volgens vergunning is gebouwd