Neem contact met ons op >
 

Het proces bij nieuwbouw van uw woning

ontwerpproces nieuwbouw start
okt 25 2019

Het proces bij nieuwbouw van uw woning

Het proces bij nieuwbouw van uw woning kan na een eerste schetsontwerp een schot in de roos zijn. Er kan ook sprake zijn van een aanpassingen. Hierbij vind er een wisselwerking plaats tussen uw wensen en eisen gecombineerd met de uitgebreide ervaring van 01 Architecten. Een aantal redenen waarom het ontwerp toch wijzigt:

 • voortschrijdend / nieuwe inzicht in de wensen en/ of omvang
 • wijziging van het programma van eisen (omdat er nu echt en goed over wordt nagedacht)
 • meer de grens op willen zoeken in het beeldkwaliteitplan/ bestemmingsplan / bouwkosten
 • minder de grens op willen zoeken in het beeldkwaliteitplan/ bestemmingsplan / bouwkosten
 • inbreng van kennis van 01Architecten

Staat u op het punt om uw nieuwbouw woning te laten ontwerpen? Met onze visie en uitgebreide expertise nemen wij u graag mee in het ontwerpproces. Of u nu veel of weinig ervaring heeft met het bouwen van een nieuwe woning, in beide gevallen bent u bij 01 Architecten aan het juiste adres. Wij zullen u stap voor stap begeleiden in het proces. Velen ging u hierbij voor! Zo heeft 01 Architecten onlangs nog voor een familie hun droomwoning ontworpen die in dit stuk als voorbeeld wordt gebruikt.

ontwerpproces nieuwbouw start
voorbeeld van een 3D impressie bij een 1e schetsontwerp

Stap 1: Het eerste schetsontwerp

Voordat een eerste schetsontwerp gemaakt wordt in het ontwerpproces bij nieuwbouw van uw woning, vindt er een oriënterend gesprek plaats met u als opdrachtgever.  Dit is de eerste stap in het proces bij nieuwbouw. Tijdens dit gesprek komen uw wensen en eisen voor uw toekomstige droomwoning aan bod. Veel opdrachtgevers nemen ook referentiebeelden mee.  01 Architecten analyseert deze beelden en gebruikt deze als inspiratie om het eerste ontwerp te maken. Bepalende elementen uit de referentiebeelden worden door ons team tegen het licht gehouden en een deel van deze elementen komt dan ook terug in het door ons gemaakte schetsontwerp. Hierbij integreren we uw wensen, alle eisen vanuit de gemeente en de input in de vorm van beelden tot 1 gebalanceerd beeld. Hierdoor herkent u zich in het ontwerp en ontstaat er een aansprekend beeld.

Op basis van de uitkomsten uit het oriënterende gesprek wordt vrijwel altijd binnen twee weken een eerste schetsontwerp gepresenteerd. Dit schetsontwerp bestaat uit:

 • Een bovenaanzicht van de locatie
 • De geldende bestemmingsplanregels van de gemeente
 • Een kadastrale kaart
 • Een visuele uitwerking van uw wensen en belangrijkste aandachtspunten
 • Een situatietekening waarop uw nieuwe woning geprojecteerd is
 • Uitgewerkte plattegronden van de verschillende verdiepingen
 • Een digitale doorsnede
 • Gevelaanzichten van de gevels rondom
 • Een 3D impressie van het ontwerp
ontwerpproces nieuwbouw woning architectenbureau
voorbeeld van een gewijzigde 3D impressie

Stap 2: Ontwikkeling van het eerste schetsontwerp

Tijdens de presentatie van het schetsontwerp zal met u worden besproken of het nodig is om wijzigingen in het schetsontwerp door te voeren. Hiermee kan een tweede stap in het ontwerpproces bij nieuwbouw van uw woning genomen worden. Via deze tweede stap kunnen we samen met u dichterbij de realisatie van uw droomwoning komen. Naar uw behoefte adviseren wij u graag bij het maken van keuzes. Uiteindelijk zal het ontwerp naar uw behoefte door 01 Architecten aangepast worden. Het aangepaste ontwerp voor uw droomwoning zal wederom aan u gepresenteerd worden. Indien gewenst kan deze ontwikkelingsstap herhaald worden totdat de woning in hoofdlijnen aansluiten bij uw wensen.

In lijn met de tweede stap van het ontwikkelingsproces heeft 01 Architecten onlangs nog het ontwerp van de droomwoning voor een familie te Amersfoort aangepast. De familie gaf op basis van het eerste ontwerp de voorkeur aan een eerste verdieping zonder schuine daken. 01 Architecten heeft in samenspraak met de familie besloten de kapconstructie van de woning te wijzigen zodat er meer ruimte op de eerste verdieping ontstaat. Hiermee ligt de woning meer in lijn met hun toekomstige droomwoning.

ontwerp verfijning nieuwbouw kleur wit

Stap 3: Verfijning van het schetsontwerp

Wanneer het ontwerp van uw nieuwe woning in grote lijnen staat, kunnen we in samenspraak met u de woning verfijnen. Hierbij kunt u onder andere denken aan de positionering van de gevelopeningen en het bepalen van de materialisatie van de woning. Doel is om het schetsontwerp steeds beter bij uw wensen aan te laten sluiten op een verfijnder niveau. Om er hierbij zeker van te zijn dat u de juiste keuze maakt, zullen we naar uw behoefte verschillende opties uitwerken. Op deze manier kunt u een weloverwogen beslissing maken. 

Deze derde stap hebben we ook uitgevoerd bij de voorbeeldwoning in dit artikel. Nadat het eigenlijke ontwerp goedgekeurd was door de welstand, ontstond er twijfel over de materialisatie van de woning. Daar waar eerder de voorkeur voor een baksteen was uitgesproken, wilde de familie graag weten hoe de woning eruit ziet wanneer deze wit gemaakt wordt. Door de woning digitaal uit te werken en hierbij de materialisatie aan te passen, werd de familie is staat gesteld op een overtuigende manier een keuze te maken. Uiteindelijk heeft de familie besloten om hun eerste voorkeur te handhaven en de woning in een bruin-rode kleurstelling uit te voeren.

Stap 4: Vaststellen van het ontwerp

Het ontwerp is inmiddels verfijnd en de uitwerking van het tekenwerk wordt nu technischer. Het ontwerpproces bij nieuwbouw van uw woning is een hele grote stap verder. Nog steeds zullen er nieuwe invloeden effect kunnen hebben op de indeling (denk bijvoorbeeld aan keuken- en badkamerinrichting), maar de grootste vormkeuzes zijn nu gezet.

Ontwerpproces afgestemd op opdrachtgever

Het ontwerpproces is geen lineair proces en verloopt bij elke opdrachtgever anders. Getracht wordt om het ontwerpproces voor uw droomwoning van grof naar fijn te doorlopen. Zodoende behoud u het overzicht en maakt  u de benodigde keuzes op het juiste moment. Hiermee blijft het ontwerpproces voor u zo overzichtelijk mogelijk. Door onze uitgebreide kennis en expertise is 01 Architecten in staat om u bij het ontwerpproces te begeleiden naar uw uiteindelijke droomwoning. Of u wel of geen ervaring hebt bij het bouwen van een woning is hierbij niet van belang.

Bent u geïnteresseerd om het ontwerpproces samen met 01 Architecten te doorlopen, neem dan contact met ons architectenbureau op. Wij denken graag met u zodat uw nieuwbouw woning daadwerkelijk gerealiseerd kan gaan worden.