Neem contact met ons op >
 

Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging (WKB)

Woning in Belgische stijl
aug 22 2023

Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging (WKB)

Regels voor bouwen en bouwwerken worden regelmatig aangepast. Vaak gaat het om aanscherpen van bestaande regels. Soms komen er nieuwe regels om aan te sluiten bij de veranderende actualiteit. Maar eens in de zoveel tijd past men de regelgeving ingrijpender aan. Om de boel te vereenvoudigen ontwerpt men geheel nieuwe procedures

Voor januari 2024 staat een relatief grote verandering op stapel. Want dan wordt de nieuwe Omgevingswet en WKB ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor het ontwerp en bouw van uw nieuwe woning. Daarom heeft deze belangrijke ontwikkeling onze onverdeelde aandacht.

Omgevingswet: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Een van de belangrijke veranderingen is het stroomlijnen van de regelgeving. Wie tot op dit moment een woning bouwt krijgt te maken Bestemmingsplanen en beeldkwaliteitsplannen. Deze twee stukken worden in de toekomst samengevoegd. Je hebt dan alleen nog te maken met een Omgevingsplan.

Alle info, voorwaarden en richtlijnen zullen dan in één webportaal te vinden zijn. Alle stukken ter communicatie met de gemeente worden dan ook op in dit nieuwe Omgevingsloket ge-upload. Het nieuwe DSO vervangt hiermee een aantal verschillende portalen en info-sites.

Omgevingswet: de rol van de gemeente, WKB

Een tweede grote verandering is de controlerende rol van de gemeente.

Nu richt de gemeente richt zich nog op het beoordelen van een ingediend bouwplan. Hierbij kijkt men, voor uitgifte van een vergunning, naar een aantal belangrijke onderdelen. Bijvoorbeeld, de constructieve veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en gezondheidsaspecten. Na afgifte is de gemeente verantwoordelijk voor de controle van deze zaken. Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet vervalt deze controletaak voor de gemeente.

De rol van toezicht wordt overgenomen door een gecertificeerde kwaliteitsborger. Bij de start van de bouw inventariseert deze kwaliteitsborger de specifieke risico’s van het ontwerp. Hij/zij maakt een voor de woning specifiek borgingsplan. Hierbij is flexibiliteit ingebouwd zodat ook specifieke wensen van opdrachtgevers extra toezicht kan krijgen.

De onafhankelijke kwaliteitsborger is verantwoordelijk voor de toezicht. Daarom stelt Hij/zij gaandeweg een dossier samen met bewijsstukken. Deze stukken behandelen alle eisen aan het gebouw. Alle normale eisen in het bouwbesluit, maar met speciale aandacht voor de unieke risico’s die vooraf zijn vastgesteld. Met name ook de specifieke eisen van de opdrachtgever krijgen extra aandacht.

De aannemer is verplicht bewijsstukken te leveren van de deugdelijkheid van zijn werk. De kwaliteitsborger legt ze vast in het dossier. Aan het einde van het bouwproces krijgen de opdrachtgever en de gemeente dit dossier aangeleverd. Hierdoor krijgt de opdrachtgever een betere positie in het bouwproces en wordt een hogere kwaliteit gegarandeerd.

luxe villa buitengebied Putten Veluwe
Forse vrijstaande woning in het buitengebied (Gelderland)

Omgevingswet en WKB: voorbereiden op de verandering

01 Architecten Almere heeft ervaring met bouwprocessen en verandering in regelgeving. Daarom kijken wij nieuwsgierig vooruit. Zijn verheugd over de verbeteringen die de verandering met zich mee zullen brengen. Wij bereiden ons altijd graag goed voor. En houden de ontwikkelingen zorgvuldig in het oog.

Zodra de mogelijkheid er is zullen we starten met het werken met het nieuwe DSO. Daarnaast zullen wij onze werkprocessen direct aanpassen en zo inrichten dat onze opdrachtgevers, aannemers en de nieuwe kwaliteitsborgers naadloos bediend kunnen worden.

01 Architecten Almere - Strakke witte villa met speelse opbouw
Eigentijdse en verrassende villa met unieke uitstraling

wilt u in 2024 uw droomwoning realiseren?

Door onze aandacht en voorbereidingen zorgen we ervoor dat u ook na 1 januari 2024 op 01 Architecten Almere kunt vertrouwen voor een fraai en waardevol ontwerp. De nieuwe regels waarborgen een hoger kwaliteitsniveau van de uitvoering. Dat juichen we natuurlijk toe.

Bent u in de markt voor een kwalitatief hoogwaardige woning? U hoeft daarom niet angstig te zijn voor de nieuwe regels. Wij zullen zorgen dat we goed op de hoogte zijn. Neemt u contact op met een van onze architecten. Wij ontzorgen u met een goed ontwerp. met name ook in het kader van vernieuwde regels.